İLETİŞİM MERKEZİ

Coğrafi Yapısı

Kadınhanı, Konya’nın 60 Km kuzey batısında,32-33 derece doğu boylamı,38-38,5 derece kuzey enlemleri arasında şirin bir ilçedir. Güneyinde merkez Selçuklu ilçesi, doğusunda Sarayönü ilçesi, batısında Ilgın ilçesi, kuzeyinde ise Yunak İlçesi bulunmaktadır. Rakımı 1128 metredir. Yüzölçümü 2166 kilometrekaredir.

Konya-Afyon-İstanbul karayolu üzerinde bulunmakla ulaşım bakımından son derece işlektir. Demiryolu ise ilçenin 9 km kuzeyinden geçmektedir. Konya’ya uzaklığı 60 kilometredir.

“Pira” adıyla (Bazı eski yabancı kaynaklarda Kandenkan olarak ta geçmektedir.) eski çağlara kadar uzanan yerleşim asıl 1223 yılında Selçuklu Sultan hanımlarından Raziye Sultan tarafından yaptırılan kışlık kervansarayın çevresinde başlamıştır. Karamanoğulları zamanında “Saideli” adıyla il merkezi olmuştur. Sultan Dağlarının hemen kuzeyinden başlayan güney-kuzey yönünde uzanan bir alana yerleşmiştir.

Halkın büyük bir kesimi ziraat ve hayvancılıkla uğraşarak geçimini sağlamaktadır. İlçe merkezi, kasaba ve köylerinde 7000 aile çiftçilik yapmakta ve en fazla buğday, arpa, yulaf, nohut ve pancar ekimi yapılmaktadır. Son yıllarda sulu tarıma oldukça önem verilmekte ve yüksek verim yakalanmaktadır. Killi, kumlu ve alüvyonlu topraklara sahiptir.

A- Dağları:
Güneyinde Sultan Dağlarının uzantısı olan Oluklu Pınar, Sumaklı, Dellal, Kocaçal, Kestel dağları yer alır. Kestel Oluklu Pınar ve Sumaklı tepeleri 2000 metre yüksekliğe ulaşır.

Osmancık Sivrisi: Kadınhanı’nın Güneybatısında, Osmancık yolu üzerinde bulunan çok sivri görüntülü bir dağdır. Volkanik özellikler taşımaktadır. Osmancık’ta yaşayan yaşlılar tarafından bunun bir yanardağ olduğu tahminleri yapılmaktadır. Dağın tepe kısmı volkan ağzı şeklinde çukurdur. Bu çukur eskiden daha belirgin ve derin iken şimdilerde kayalarla kapatılmış. Dağın eteğinden toprak kazılmakta ve bu toprak siyah renkli ve kül özelliklidir. Otuz yıl kadar önce bu toprak çukuru göçmüş ve içerisinden insan kemikleri çıkmıştır. Bu bulgular yaşlı köylüleri yanardağ faaliyete geçtiğinden altında kalıp yanarak ölen insanlara ait olduğu tahminine götürmektedir. Tepeden eteklere doğru akıntı izlerine benzeyen yarıklar vardır.

Dağın doğu tarafında Kuyucak diye bilinen bir mevkide mezarlığı ve temel kalıntılarıyla boşaltılmış bir köy yeri mevcuttur. Kuyucak adını taşıyan bu köyün de bu yanardağın patlamasından sonra burayı terk ederek  Aydın’a yerleşip Kuyucak İlçesi’ni kurdukları yaygın olarak rivayet edilmektedir.

Bölgedeki kömür yatakları ve yer altı sıcak suları sanki yaşlıların bu iddialarını doğrular gibi gözükmektedir.

Kadınhanı Çevresindeki İlk Çağlara Ait Çeşitli Höyükler:         

1- Kadınhanı Büyük Höyük: Kadınhanı’nın 500 m doğusunda,150 X 1000 X30 m boyutlarındadır. Çok eski tarih  safhalarına ait keramik buluntularına rastlanmaktadır. Büyük Höyüğün 500 metre kuzeyinde halkın ”Küçük Höyük” adını verdiği bir yüzey yerleşmesi de bulunmaktadır.

2- Şahören Höyüğü: Kadınhanı’nın 13 Km doğusunda Şahören Köyünün güney-batısında bulunmaktadır. Antik ve orta çağ dönemlerine ait yerleşme izlerine rastlanır. Köyün 200 metre güneyinde konglemera zemin altında bir megragol alanı bulunmaktadır.

3- Kökez Höyüğü: Kadınhanı’na bağlı Kökez Köyünün 4 Km güney doğusundadır. Boyutları  500 X 500 X 50 m dir.Höyüğün güneyinde 8 m derinliğe ulaşan 2 m çapında bir çukur kazılmıştır.Bu derinlik boyu tunda kültür tabakalarının devam ettiği görülmektedir. Demir Çağ,Antik ve Orta Çağ (Selçuklu) keramikleri bulunmaktadır. Höyüğün doğu tarafında 4 adet tümülüs bulunmakta ve bu tümülüslerde daha sonraki yılları yansıtan yerleşim izleri görülmektedir.

4- Atlantı Karatepe Höyüğü: Atlantı’nın 6 Km doğusundadır.200 X 150 m boyutlarında ve II. bin Helenistik ve Roma dönemi izleri taşır.

5- İmircik Höyüğü: Atlantı’nın 3 Km doğusunda 100 X 75 X 100 m boyutlarındadır. II. bin ve antik dönem keramikleri taşımaktadır.

6- Cihangir Tepe Höyüğü: Atlantı’nın 1.5 Km güney doğusunda ve boyutları 100 X 75 X 7 m.dir. M.Ö. I.bin keramikleri vermektedir.

7- Gümüşlü Höyük: Atlantı’nın 3 Km doğusundadır.125 X150 X25 m boyutlarındadır. M.Ö. II bin ve Demir Çağı dönemlerine ait buluntular vermektedir.

B- Ovaları:
İlçenin Kuzeyi tamamen ovalıktır. Bunlar Atlantı Ovası, Başkuyu Ovası ve Altınovadır.

C- Akarsuları:
1- Beşgöz Çayı: Sarayönü İlçesi hudutlarında çıkar, Bakırpınarı (Zengi), Bayramlı, Kökez, Kolukısa arazilerini sulayarak akar.

2- Yeniçıktı Suyu: Kadınhanı’nın 4 Km batısından çıkar merkez arazileri ile birlikte, Yaylayaka Köyü ve Daban Yaylası arazilerini sulamaktadır. İleride Atlantı Sulama Kanalına karışmaktadır. Debisi 200 Litre/sn.dir.

3- Kestel Suyu: Kestel Yaylası Kamberler Yaylası ve Softalar Yaylasından doğmaktadır. Kestel ve Şahören Köylerini sulamaktadır. Kış ve bahar yağış sularıyla debisi artan bu Kestel Suyu’ nun üzerine şimdi Kestel Göleti yapılmaktadır.

4- Zengi Çayı: Kadınhanı’nın doğu sınırı Zengi Köyü sınırlarında kaynayarak, Zengi arazilerini suladıktan sonra Beşgöz Çayına karışır. Debisi 1500 Litre/sn’dir.

D- Bitki Örtüsü:
Kadınhanı orman yönünden oldukça fakirdir. İlçenin dağlık olan güneyinde 1100 hektar kadar çam, ardıç ve yavşan çalılarından oluşan orman ve koruluklar mevcuttur.

Kestel, Çapıtlı, Soğukpınar, Yağlıca yörelerinde çok güzel orman ve piknik yerleri bulunmakta Konya merkez ahalisi de bu mesire yerlerine rağbet etmektedirler.

Son yıllarda  ilçe yönetimince bu konuya önem verilmekte; ağaçlandırma çalışmaları yürütülmektedir. İlçenin batı tarafına  Atatürk Ormanı ve İstanbul Kadınhanlılar Derneği Hatıra Ormanı oluşturulmaktadır.

Hayvancılığın önemli yer tuttuğu ilçede hayvan otlatmak için geniş mer’a ve çayırlık alanlar bulunmaktadır.

E- İklimi:
Kadınhanı’nda genel olarak İç Anadolu’nun tipik kara iklimi görülmekle; yazları sıcak ve kurak, kışları  ise soğuk ve kar yağışlıdır. En çok yağmur yağışı ilkbaharda görülür. Rüzgar kuzeyden(Poyraz) ve kuzey-batıdan (Kabayel) çokça esmektedir. Yıllık yağış ortalaması 380 mm.dir. En sıcak ay ortalaması 32, en soğuk ay ortalaması ise eksi 18 derecedir. En az yağış temmuz ve ağustos aylarındadır.

BELEDİYEMİZ İLETİŞİM
 
0332 834 15 20
İstiklal Mah. İstanbul Cad. No:28 42800 Kadınhanı/KONYA
Facebook Twitter Google Plus Instagram Youtube